<th id="tnfo6"></th>

  <dd id="tnfo6"></dd>

  <button id="tnfo6"></button>

  <progress id="tnfo6"></progress>
  <th id="tnfo6"></th>
  <dd id="tnfo6"></dd>

  1. 客服電話:400-026-8886

   進入線上商城

   登錄  |  注冊

   圖片展示

   修飾/標記(探針)服務

   捷瑞生物引物合成部提供多種類型的修飾/標記引物,包括:熒光探針合成服務、捕獲探針合成服務、熒光原位雜交服務、qPCR探針設計與合成服務。可提供的修飾類型有:FAM、HEX、TET、TAMRA、ROX、VIC、NED、Alexa Flour、ATTO系列、CY系列等、氨基修飾、巰基修飾、生物素、電化學標記、Fluorescence、BHQ0、BHQ1、BHQ2、BHQ3、Dabcyl、ECL、NFQ、FAM-Dt、BHQ-dT、dspacer。

   (一) 修飾和標記引物

   (1) 硫代修飾, dI、dU、 2'-O-Me-堿基及5-Methyl dC修飾

    

   修飾種類

   純化方式

   規格(OD)

   價格(元)

   硫代修飾*

   HPLC

   2

   3

   5

   5

   10

   6

   50

   20

   (脫氧次黃嘌呤)

   dI

   HPLC

   2

   80

   5

   100

   10

   160

   (脫氧尿嘧啶)

   dU

   HPLC

   2

   120

   5

   150

   10

   240

   5-Methyl dC

   HPLC

   2

   300

   5

   350

   10

   500

   2'-O-Me- C

   HPLC

   2

   80

   5

   100

   10

   160

   2'-O-Me- G

   HPLC

   2

   80

   5

   100

   10

   160

   2'-O-Me- U

   HPLC

   2

   80

   5

   100

   10

   160

   2'-O-Me- A

   HPLC

   2

   80

   5

   100

   10

   160

   5-Carboxy-dC(5Cac)

   HPLC

   2

   詢價

   5-Hydroxymethyl-dC(5hmc)

   HPLC

   2

   詢價

   5-Formyl-dC (5fmc)

   HPLC

   2

   詢價

   N6-Me-dA

   HPLC

   2

   詢價

   2’-F-堿基

    

   HPLC

   2

   250

   5

   350

   10

   500

   v 以上修飾部分位點修飾,修飾位點按表中價格計費,其他位點按普通DNA堿基收費。

   v 如需其他特殊堿基修飾請詢價。

    

   (2) 磷酸化、氨基、巰基及各種Spacers修飾

   基團類型

   修飾

   規格(OD) / 價格(元)

   2 OD

   5 OD

   10 OD

   磷酸基團Phosphorylation

   5'-Phosphorylation

   200

   250

   350

   3'-Phosphorylation

   200

   250

   350

   氨基基團

   Amino

   5'-Amino

   150

   200

   300

   3'-Amino

   150

   200

   300

   空間子

   Spacers

   Spacer C3

   300

   350

   600

   Spacer 9

   420

   500

   600

   Spacer 18

   420

   500

   600

   巰基基團

   Thiolation

   5'-SH C6

   400

   500

   800

   3'-SH C6(3’-SH C3)

   400

   500

   800

   3'-diThiol*

   800

   1000

   1500

   * 3'-diThiol即DTPA

   生物素

   Biotin

   5'- Biotin

   200

   250

   350

   3'- Biotin

   200

   250

   350

   3'- Biotin TEG

   300

   450

   600

   地高辛

   Digoxin

   5'- Digoxin

   500

   700

   1000

   3'- Digoxin

   600

   800

   1200

    

   (3) 熒光修飾(Fluorogenic Modifiers)

   基團類型

   修飾方式

   規格(OD) / 價格(元)

   2 OD

   5 OD

   10 OD

   FAM

   5'- FAM

   300

   350

   500

   3'- FAM

   300

   350

   500

   FITC

   5'- FITC

   300

   350

   500

   3'- FITC

   300

   350

   500

   HEX

   5'- HEX

   400

   500

   800

   3'- HEX

   400

   500

   800

   SIMA(HEX)

   5'-SIMA(HEX)

   400

   500

   800

   JOE

   5'- JOE

   500

   600

   900

   3'- JOE

   500

   600

   900

   ROX

   5'- ROX

   500

   600

   900

   3'- ROX

   500

   600

   900

   Rhodamine Green

   5'- RhODamine Green

   600

   1100

   2000

   3'- RhODamine Green

   600

   1100

   2000

   Rhodamine Red

   5'- RhODamine Red

   600

   1100

   2000

   3'- RhODamine Red

   600

   1100

   2000

   TAMRA

   5'- TAMRA

   400

   500

   800

   3'- TAMRA

   400

   500

   800

   TET

   5'- TET

   400

   500

   800

   3'- TET

   400

   500

   800

   Texas Red

   5'- Texas Red

   500

   600

   900

   3'- Texas Red

   500

   600

   900

   Cy3

   3' -Cy3

   800

   1280

   1500

   5' -Cy3

   800

   1280

   1500

   Cy5

   3' -Cy5

   800

   1280

   1500

   5' -Cy5

   800

   1280

   1500

   AMCA

   3' - AMCA

   500

   600

   900

   5' - AMCA

   500

   600

   900

   3’BHQ -1

   3’BHQ -1

   450

   600

   800

   3’BHQ -2

   3’BHQ -2

   450

   600

   800

   3’Eclipse

   3’Eclipse

   500

   600

   800

   Dabsyl

   3' Dabsyl

   500

   600

   800

   Fluorescein

   Fluorescein

   1050

   1400

   1800

   ATTO550

   3' - ATTO550

   1200

   1400

   2000

   5' - ATTO550

   1200

   1400

   2000

   ATTO565

   3' - ATTO565

   800

   900

   1200

   5' - ATTO565

   800

   900

   1200

   ATTO633

   3' - ATTO633

   1300

   1500

   2100

   5' - ATTO633

   1300

   1500

   2100

   Yakima Yellow

   3' -Yakima Yellow

   800

   900

   1200

   5' -Yakima Yellow

   800

   900

   1200

   iFluor™ 488

   3' - iF488

   650

   850

   1500

   5' - iF488

   650

   850

   1500

   iFluor™ 532

   3' - iF532

   650

   850

   1500

   5' - iF532

   650

   850

   1500

   iFluor™ 555

   3' - iF555

   650

   850

   1500

   5' - iF555

   650

   850

   1500

   iFluor™ 648

   3' - iF648

   650

   850

   1500

   5' - iF648

   650

   850

   1500

   iFluor™ 750

   3' - iF750

   650

   850

   1500

   5' - iF750

   650

   850

   1500

    

   (4) MGB探針和MGBEQ探針


   5'-熒光基團

   3'-淬滅基團

   規格(OD) / 價格(元)

   2 OD

   5 OD

   10 OD

   5’-FAM

   3'-MGB

   1600

   2200

   2800

   5’-HEX

   1600

   2200

   2800

   5’-VIC

   1800

   2400

   3000

   5’-NED

   3'-MGB

   1800

   2400

   3000

   5’-ROX

   1800

   24003000

   5’-CY5

   1800

   2400

   3000

    

    

   (5) 雙標記熒光探針 (Dual-labeled Fluorogenic Probes)

   5'-熒光基團

   3'-淬滅基團

   規格(OD) / 價格(元)

   2 OD

   5 OD

   10 OD

   5'- FAM

   3'- TAMRA

   1000

   1200

   1800

   3'- Dabcyl

   1000

   1200

   1800

   3'- BHQ1

   1000

   1200

   1800

   3'-Eclipse

   1000

   1200

   1800

   5'- HEX

   3' TAMRA

   1200

   1400

   2000

   3'- Dabcyl

   1200

   1400

   2000

   3'- BHQ1

   1200

   1400

   2000

   3'- BHQ2

   1200

   1400

   2000

   3'-Eclipse

   1000

   1400

   2000

   5'-TET

   3'- Dabcyl

   1200

   1400

   2000

   3'- TAMRA

   1200

   1400

   2000

   3'- BHQ1

   1200

   1400

   2000

   3'- BHQ2

   1200

   1400

   2000

   3'-Eclipse

   1300

   1500

   2100

   5'-JOE

   3'- TAMRA

   1200

   1400

   2000

   3'- Dabcyl

   1200

   1400

   2000

   3'- BHQ1

   1200

   1400

   2000

   5'-ROX

   3'- BHQ2

   900

   1200

   1800

   3'-Eclipse

   900

   1200

   1800

   5'-Cy3

   3'- Dabcyl

   1200

   1400

   2000

   3'-Eclipse

   1200

   1400

   2000

   3'- BHQ2

   1200

   1400

   2000

   5'-Cy5

   3'- Dabcyl

   1200

   1400

   2000

   3'-Eclipse

   1200

   1400

   2000

   3'- BHQ3

   1500

   1800

   2500

   5'- TAMRA

   3'- BHQ2

   900

   1200

   1800

   3'-Eclipse

   900

   1200

   1800

   (6)LNA探針 (LNA Probes)

   修飾基團

   規格(OD) / 價格(元)

   2 OD

   5 OD

   10 OD

   LAN-dA

   500

   700

   1000

   LAN-dG

   500

   700

   1000

   LAN-dC

   500

   700

   1000

   LAN-dT

   500

   700

   1000

   X-(LNA)

   250

   350

   500

    

   (7)下列更多修飾類型請電詢021-67840801/02

   更多修飾類型

   VIC

   Alexa fluor 488

   N6-Me-rA

   AMCA

   MAX

   Alexa fluor 532

   Azobenzene

   Acrydite

   NED

   Alexa fluor 546

   Beomo dU

   CY3.5

   PET

   Alexa fluor 555

   1-Me-dA

   CY5.5

   TAZ

   Alexa fluor 568

   PC-Linker

   CY7.5

   SID

   Alexa fluor 633

   Inverted base

   QSY

   LIZ

   Alexa fluor 647

   Pyrene

   APhluor 593

   Qusar570

   Alexa fluor 750

   Symmetric

   IRDye

   Qusar670

   Bodipy530/550

   CHO

   5'Terminal Caps

    

   常用熒光染料參數:

   染料

   Excitation

   (激發波長,nm)

   Emission

   (發射波長,nm)

   顏色

   6-FAM

   494

   518

   Yellow-Green

   Flurescein

   495

   520

   TET

   521

   536

   JOE

   520

   548

   Yellow

   HEX

   533

   558

   CY3

   550

   570

   Yellow-Orange

   TAMRA

   544

   576

   ROX

   576

   601

   Orange

   CY5

   650

   670

   Red

   服務特點

   正確性:嚴格的質控標準和QC手段,確保產品的正確性

   準確性:做到每一管探針的濃度復測和標準比對,精確的控制批間差,確保產品的準確性。

   穩定性:采用獨特的工藝,減少熒光素在純化過程中的損傷;

   質量控制:完善的中控,實時監測每個堿基的偶聯效率,確保每步效率大于99%;成品檢測采用ESI-MS質譜,HPLC高效液相色譜,全波長掃描,熒光光譜檢測,PAGE分析膠檢測和CE毛細管電泳檢測等6重QC。

    

   溫馨提示

   l 修飾及標記引物將按相應長度的引物的量合成;如未注明純化方式,我們將默認提供HPLC純化

   l 修飾或標記引物的價格計算方式是:總價=常規引物的價格+修飾或標記的價格;單條引物<15base的引物將按每條15base計價;

   l 需要高OD值的引物請詢價;

   如果需要周六或周日送貨,請與當地銷售員聯系。

    

    

   聯系方式       

    

   上海合成部:dna@generay.com.cn  電話:021-67840801/0802

   北京合成部:bjdna@generay.com.cn   電話:010-51029888

   廣州合成部:gzdna@generay.com.cn   電話:020-32382082

   杭州合成部:hzdna@generay.com.cn   電話:0571-88920846

   南京合成部:njdna@generay.com.cn   電話:19941517589

   合成部客戶支持:15692161596

   合成部技術支持:13167071084

    

    

    

   友情鏈接:http://www.hstbio.cn

    

     

   引物合成    |    基因合成    |    企業榮譽   |    

   分子產品    |    關于我們    |    聯系我們   |

        產品中心    |    電動螺絲刀    |    電鉆工具   |    平砂磨機   

   關于我們    |    新聞中心   |   聯系我們   |   在線留言

   Copyright © 上海捷瑞生物工程有限公司 db 2019, All Rights Reserved

    滬ICP備10038784號-1   滬公網安備 31011702006560號

   "欧美三级片_三级片电影_亚洲欧美国产综合aV,日本不卡一区二区三区 ,成人在线每日更新观看,在线a片"